Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 1122/TB-ĐHKT ngày 20/05/2020 về vệc lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 khóa QH-2018-E, QH-2019-E bậc đào tạo Thạc sĩ.

· Lịch thi, thời gian thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

· Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

· Học viên xin hoãn thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định của Nhà trường có minh chứng hợp lệ kèm theo.

  Thời gian nhận đơn: Đợt 1 (ngày 01,02/6/2020); Đợt 2 (ngày 19, 20/8/2020) tại Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

· Lưu ý: Học viên có mặt trước giờ thi 20 phút và mang theo thẻ học viên.

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN