Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ký ngày 5/1/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội


>> Download quyết định tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội