Trang Đào tạo sau đại học
 
Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN

Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 3/2/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội


>> Download hướng dẫn tại đây.

ĐHQGHN