Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định cấp và sử dụng thẻ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và khách của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-ĐHKT ngày 07/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 

>> Chi tiết xem tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN