Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2020 – 2021 (Đợt 2) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 4199/TB-ĐHKT ngày 09/12/2020 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2020 – 2021 (Đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (Đợt 2) bậc đào tạo Thạc sĩ, đợt 2 (ngày 09/01/2021 và ngày 30/01/2021), như sau :

1. Lịch thi, thời gian thi: Xem chi tiết theo file đính kèm.

2. Địa điểm thi : Khu giảng đường E4, giảng đường Việt Úc - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

3. Học viên xin hoãn thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định (kèm theo minh chứng hợp lệ) trước thời gian thi 1 tuần, tại phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

4. Lưu ý : Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, mang theo thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được vào phòng thi.

5. Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN