Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2017-2018 khóa QH-2016-E, QH-2017-E hệ đào tạo Thạc sỹ (Thi bổ sung)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2017-2018 (Kỳ thi bổ sung kỳ phụ)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2017-2018 (Kỳ thi bổ sung kỳ phụ)
>> Xem lịch thi chi tiết tại đây

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN