Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2017-2018 Khóa QH-2016-E Hệ ĐT Thạc sĩ

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN Thông báo Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2017-2018 Khóa QH-2016-E Hệ ĐT Thạc sĩ


Ngày 03/5/2018 Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN Thông báo  Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2017-2018 Khóa QH-2016-E Hệ ĐT Thạc sĩ. Đề nghị các Khoa/Viện thông báo tới các học viên Khóa QH-2016-E biết và thực hiện.
Tải lịch thi chi tiết tại đây >>> 

Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN