Trang Đào tạo sau đại học
Banner động trên cùng trang tin
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Quách Thị Hà, sinh ngày 24/10/1980, tại Hải Phòng.


Đề tài: Phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 02

Thời gian: 15h00 ngày 21/10/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Phòng 601, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN