Trang Đào tạo sau đại học
Banner động trên cùng trang tin
Thông báo thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huệ

Thông báo số 2526/TB-ĐHKT ngày 18/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thay đổi thời gian bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 07/04/1980, tại Quảng Ninh.

Đề tài: “Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh”

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị; Mã số: 62 31 01 02.

Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 9 năm 2017 (chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN