Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải gia hạn

Thông báo số 1415/TB-ĐHKT ngày 24/5/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download thông báo và danh sách tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN