Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ phụ các học phần học kỳ II và kỳ hè năm học 2015-2016 của các lớp cao học khóa QH-2015-E

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2015-2016, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi kỳ phụ các học phần học kỳ II và kỳ hè năm học 2015 - 2016 như sau:


1. Lịch thi: Xem chi tiết tại đây.

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc - Trường Đại học Kinh tế.

Chi tiết liên hệ: 

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504  Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3754.7506 (514)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN