Công đoàn
 
Công nhận Ban Chấp hành và các chức danh Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán

Ngày 3/4/2015, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên đã ký quyết định số 141 /QĐ-CĐKT công nhận và chuẩn y các chức danh BCH Công đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán thuộc Công đoàn Trường ĐH Kinh tế gồm các đồng chí:


1. Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch
2. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Chủ tịch

3. Đặng Thị Nguyệt Nga, Ủy viên Ban Chấp hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015.


Việt An