Công đoàn
 
7 tập thể và 65 cá nhân thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được khen thưởng năm học 2012-2013

Ngày 22/7/2013, Chủ tịch công đoàn Trường ĐHKT đã ký quyết định số 30 /QĐ-CĐKT về việc khen thưởng năm học 2012-2013.


Theo quyết định này, năm học 2012-2013, Công đoàn Trường ĐHKT có 7 tập thể và 65 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn đã được khen thưởng. Cụ thể như sau:
I/ Tập thể

1. Công đoàn Khoa Kinh tế Chính trị

2. Công đoàn Khoa Kinh tế Phát triển

3. Công đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng

4. Công đoàn Tổ 1 Khối Hiệu bộ

5. Công đoàn Tổ 2 Khối Hiệu bộ

6. Công đoàn Tổ 3 Khối Hiệu bộ

7. Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển

II. Cá nhân:
Stt
Họ và tên
Chức danh, đơn vị

    1  

Trần Thị Hoài Thương

UV BCH CĐ Trường ĐHKT

    2  

Trần Thị Vân Anh

UV BCH CĐ Trường ĐHKT

    3  

Hoàng Triều Hoa
Chủ tịch công đoàn Khoa KTCT

    4  

Phạm Thị Hồng Điệp
Phó chủ tịch CĐ Khoa KTCT

    5  

Nguyễn Thị Hoa Hạnh
Phó chủ tịch CĐ Khoa KTPT

    6  

Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch CĐ Khoa KT&KDQT

    7  

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó chủ tịch CĐ Khoa KT&KDQT

    8  

Đỗ Tiến Long
Chủ tịch CĐ Khoa QTKD

    9  

Dương Thị Thu
Phó Chủ tịch CĐ Khoa QTKD
 10 
Ngô Thị Thu Hà
Chủ tịch công đoàn Khoa TCNH
 11 
Nguyễn Thi Hải Hà
UVBCH CĐ Khoa TCNH
 12 
Đinh Thị Thuý Hoà

UV BCH CĐ Khối Hiệu bộ

 13 
Bùi Hồng Phượng

Tổ phó Tổ 1 CĐ Khối Hiệu bộ

 14 

Trương Tuấn Anh

Tổ phó Tổ 1 CĐ Khối Hiệu bộ

 15 
Trần Kim Anh

Tổ trưởng Tổ 2 CĐ Khối Hiệu bộ

 16 
Nguyễn Thị Minh Thu

Tổ phó Tổ 2 CĐ Khối Hiệu bộ

 17 
Trịnh Thị Hường

Tổ phó Tổ 3 CĐ Khối Hiệu bộ

 18 

Lê Thị Hoàng Hà

Tổ phó Tổ 3 CĐ Khối Hiệu bộ

 19 
Phạm Văn Dũng
Khoa KTCT
 20 
Trần Đức Hiệp
Khoa KTCT
 21 
Nguyễn Quốc Việt
Khoa KTPT        
 22 
Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Khoa KTPT 
 23 
Nguyễn Thanh Hằng
Khoa KTPT 
 24 
Đàm Thị Tuyết
Khoa KTPT 
 25 
Vũ Quỳnh Loan
Khoa KT&KDQT
 26 
Trần Việt Dung
Khoa KT&KDQT
 27 
Nguyễn Cẩm Nhung
Khoa KT&KDQT
 28 
Lê Trung Thành
Khoa TCNH
 29 
Nguyễn Thị Hương Liên
Khoa TCNH
 30 
Nguyễn Thị Xuân Thu
Khoa TCNH
 31 
Trần Kim Loan
Khoa QTKD
 32 
Đỗ Xuân Trường
Khoa QTKD
 33 
Đặng Thị Hương
Khoa QTKD
 34 
Phạm Việt Thắng
Phòng HCTH
 35 

Nguyễn Thị Bình

Phòng HCTH
 36 

Nguyễn Hồng Quang

Phòng HCTH
 37 
Phạm Hữu Hoà
Phòng HCTH
 38 
Nguyễn Văn Mỵ
Phòng HCTH
 39 
Hoàng Thị Thịnh
Phòng HCTH
 40 
Vũ Minh Đức
Phòng HCTH
 41 
Trần Thị Liên
Phòng HCTH
 42 
Vũ Thị Tân
Phòng HCTH
 43 

Trần Thị Hoàng Yến

Phòng TCNS
 44 
Vĩnh Bảo Ngọc
Phòng TCNS
 45 

ThS Lê Khắc Quyền

Bộ phận CNTT
 46 
Lâm Tăng Doan
Bộ phận CNTT
 47 

Nguyễn Ngọc Thanh

Ban Giám hiệu

 48 

Nguyễn Mạnh Tuân

Phòng Đào tạo
 49 

Nguyễn Thị Thư

Phòng Đào tạo
 50 

ThS Bùi Hồng Cường

Phòng Đào tạo

 51 

Hoàng Phương Bắc

Phòng Đào tạo

 52 

Lê Thị Kim Chi

Phòng Đào tạo

 53 

Nguyễn Thị Trung Kiên

Phòng Đào tạo

 54 

Hà Duy Thành

Phòng Đào tạo

 55 

Đặng Thị Trang

Phòng Đào tạo

 56 

Nguyễn Thị Như Trang

Phòng Đào tạo

 57 

Nguyễn Văn Tư

Trung tâm HTSV

 58 

Trần Thị Thu Hưởng

VP Đoàn Thanh niên

 59 
Phạm Thuý Diệp

BP. Truyền thông

 60 

Nguyễn Đăng Minh

Phòng NCKH&HTPT
 61 

Nguyễn Bích Hà

Phòng NCKH&HTPT

 62 

Nguyễn Thị Bình Minh

Phòng NCKH&HTPT

 63 

Phạm Thị Ly Ly

Phòng NCKH&HTPT

 64 
Dương Thị Anh

Trung tâm ĐBCLGD

 65 

Nguyễn Thị Hương Huyền

Trung tâm NCKTPT

 

Khánh Linh