Công đoàn
Banner động trên cùng trang tin
Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường ĐHKT năm 2012

Công văn số 50 /KH-CĐKT ngày 16/4/2012 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


I. Căn cứ xây dựng

1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2010 - 2015

2. Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2010 - 2012

3. Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN tại Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017)

II. Phương hướng chung

Công đoàn trường Đại học Kinh tế động viên và tổ chức triển khai các chương trình công tác nhằm thực hiện các cuộc vận động lớn của toàn ngành, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của trường Đại học Kinh tế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác công đoàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng trường Đại học Kinh tế ngày càng vững mạnh .

III. Quán triệt và thực hiện bốn nhiệm vụ do Công đoàn ĐHQGHN đề ra:

1. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của đoàn viên Công đoàn, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ.

2. Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đại học Quốc gia Hà Nội và của trường Đại học Kinh tế.

3. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ viên chức, đổi mới nội dung công tác vận động nữ cán bộ viên chức, tăng cường các hoạt động phục vụ đời sống xã hội.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn trường Đại học Kinh tế vững mạnh toàn diện.

IV. Các nhiệm vụ công tác cụ thể:
 
TT
Nội dung hoạt động
Thời gian
Phân công chủ trì
      1       
Tổ chức Gala chào xuân Nhâm Thìn
T1/2012
Ban Văn thể
      2       

Tổ chức thăm hỏi các Công đoàn viên và Gia đình Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt

T1/2012
Ban Thường vụ
      3       
Tổ chức tập huấn cán bộ Công đoàn
T2/2012
Ban Thường vụ

      4          

Tham gia Hội diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác cấp ĐHQGHN

T5/2012
Ban Văn thể
      5       
Tổ chức lớp học Belly Dance
T5-6/2012
Ban Nữ công
      6       
Tổ chức lớp học Yoga
T5-7/2012
Ban Nữ công
      7       

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và cuộc sống hôn nhân gia đình

T6/2012
Ban Nữ công
      8       
Tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6 và lễ vào hè cho các cháu
T6/2012
Ban Đời sống
      9       

Tổ chức các tour nghỉ ngơi, thăm quan cho cán bộ dịp hè

T7-8/2012

Các CĐBP, Ban Đời sống

   10     

Tổ chức các Hoạt động thể thao:

- Tổ chức đội bóng đá tham gia giải bóng đá cán bộ, sinh viên.

- Chủ trì tổ chức giải cầu lông

Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Trường và 40 năm ngày truyền thống

T9-10/2012
Ban Văn Thể

   11     

Hội thi Cán bộ Nữ Khéo - Khỏe - Đẹp và Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

T10/2011
Ban Nữ công

   12     

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức liên hoan Văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Trường và 40 năm ngày truyền thống

Tuần đầu tháng 11/2012

Ban Văn thể


BCH Công đoàn Trường ĐHKT