Công đoàn
 
Tổ chức Giải bóng bàn ĐHQGHN năm 2011

Công văn số 190/GDTC&TT-HCTC ngày 29/9/2011 của Trung tâm GDTC & TT, Đại học Quốc gia Hà Nội


Trung tâm GDTC & TT Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành tổ chức giải Bóng bàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Làm thủ tục đăng ký (theo điều lệ) và họp lãnh đội thông qua điều lệ chốt danh sách thi đấu:

- Thời gian: 16h00 ngày 02/11/2011 (Thứ tư).

- Địa điểm: Phòng hội thảo Trung tâm GDTC&TT, Tầng 2 nhà tập đa năng, Khu Giáo dục Thể chất Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

2.  Khai mạc và tiến hành thi đấu:

+ Thời gian: 08h00 ngày 05/11/2011 (Thứ 7). Thi đấu 02 ngày 5 - 6/11/2011

+ Địa điểm: Nhà tập đa năng, Khu Giáo dục Thể chất Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Ban tổ chức đề nghị các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho các VĐV tham dự giải./.


UEB_Net