Công đoàn
 
Bổ sung Ban Chấp hành và các chức danh Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Quyết định số 184 /QĐ-CĐKT ngày 17/12/2015 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Ngày 17/12/2015, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 184 /QĐ-CĐKT công nhận và chuẩn y bổ sung các chức danh BCH Công đoàn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Thu Phương - Phó Chủ tịch  (thay đ/c Đỗ Ngọc Trâm)

2. Bùi Thị Ánh - Ủy viên BCH (thay đ/c Nguyễn Minh Phương)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015.


Nguyệt Anh