Công đoàn
Banner động trên cùng trang tin
Bổ sung Ban Chấp hành và các chức danh Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Quyết định số 184 /QĐ-CĐKT ngày 17/12/2015 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Ngày 17/12/2015, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 184 /QĐ-CĐKT công nhận và chuẩn y bổ sung các chức danh BCH Công đoàn Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Thu Phương - Phó Chủ tịch  (thay đ/c Đỗ Ngọc Trâm)

2. Bùi Thị Ánh - Ủy viên BCH (thay đ/c Nguyễn Minh Phương)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015.


Nguyệt Anh