Công đoàn
 
Công đoàn Trường ĐHKT phát động thi đua giai đoạn 2015-2020

Đ/c Nguyễn Xuân Thiên, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHKT phát động thi đua tại Hội nghị
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, đ/c Nguyễn Xuân Thiên đã thay mặt BCH Công đoàn Trường phát động thi đua giai đoạn 2015-2020 trong toàn thể cán bộ CVVC và người lao động của trường. Nội dung phát động như sau:


Kính thưa các quí vị đại biểu

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa toàn thể hội nghị!

Nhằm góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động, Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, được sự nhất trí của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 trong toàn thể Cán bộ Công chức, Viên chức và người lao động với 10 nội dung trọng tâm như sau:

1.Mỗi một đơn vị và cá nhân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.

2.Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ V và các Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên về giáo dục và đào tạo, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo; chung sức đồng lòng xây dựng Trường Đại học Kinh tế phát triển vững chắc có uy tín trong hệ thống các trường Đại học ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

3. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;“Cuộc vận động Hai không: nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội” của Bộ GD& ĐTvà cuộc vận động của ngành: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và các Công đoàn bộ phận tổ chức động viên cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, xây dựng và nâng cao vị thế của Trường Đại học Kinh tế.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác, tạo những bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Trường Đại học Kinh tế trở thành một trung tâm đào tạo hướng tới đại học nghiên cứu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

5. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt Quy định về thực hiện kỷ cương dạy và học của Nhà trường; Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách và pháp luật của Nhà nước và các quy định của cấp trên.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm trong đội ngũ Cán bộ, Viên chức của Trường.

7. Tiếp tục triển khai cuộc vận động: Giỏi việc trường, đảm việc nhàXây dựng gia đình tiến bộ văn minh hạnh phúc trong nữ cán bộ đoàn viên.

8. Công đoàn Trường phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể thao văn nghệ trong đội ngũ Cán bộ, Viên chức. Vận động Cán bộ, Viên chức tích cực hưởng ứng và tham gia chủ trương xây dựng Văn hoá cộng đồng của Nhà trường.

9. Tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các Chương trình, kế hoạch và các cuộc vận động do Công đoàn cấp trên phát động; Thực hiện đầy đủ và kịp thời các hoạt động tự nguyện, từ thiện mang tính xã hội rộng lớn.

10. Cán bộ, Viên chức trong toàn Trường tiếp tục hưởng ứng phong trào: chống lãng phí. Sử dụng hợp lý và hiệu quả: điện, nước, các vật tư trang thiết bị, đảm bảo an toàn nơi làm việc, không để cháy nổ xảy ra.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng với truyền thống đoàn kết nhất trí và ý thức trách nhiệm cao, với tinh thần lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp Chúng tôi tin tưởng rằng: mỗi Cán bộ Công chức, Viên chức và người lao động sẽ ra sức thi đua để hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động, quyết tâm xây dựng trường Đại học Kinh tế tiếp tục phát triển vững chắc, trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng cao của nước ta./.


Công đoàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN