Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình học trao đổi tại Đại học Quản lý Varna Bulgaria

Phòng NCKH&HTPT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xin trân trọng thông báo về chương trình học trao đổi tại Đại học Quản lý Varna Bulgaria trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+, cụ thể như sau:


- Thời gian học trao đổi: học kỳ mùa hè từ 01/6/2017 đến 10/9/2017
- Địa điểm: Trường Đại học Quản lý Varna, Bulgaria (VUM)
- Học phí: VUM miễn học phí cho sinh viên
- Chi phí đi lại, hỗ trợ sinh hoạt phí: được tài trợ bởi CT Erasmus+ (Tổng kinh phí tài trợ 3570 Euro)
- Số lượng tham dự: 2 sinh viên
- Thời hạn đăng ký: 16h00 ngày 10/2/2017
- Điều kiện tham dự: Hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại UEB với kết quả từ 3.0 trở lên; trình độ Tiếng Anh đạt tối thiểu B1.
Thông tin chi tiết về hồ sơ ứng tuyển xin mời xem trong tài liệu đính kèm.
Kính đề nghị các đơn vị gửi thông tin cho sinh viên để biết và quan tâm tham dự. Hồ sơ ứng tuyển xin mời gửi về Phòng NCKH&HTPT (gặp Ms. Bích Hà - 0912481210), tại phòng 501, E4.
Trân trọng thông báo.


Phòng NCKH&HTPT, ĐHKT