Thông tin cho cán bộ
 
Áp dụng phầm mềm Chấm công, nghỉ phép trực tuyến (eHR)

Thông báo số 2346/ĐHKT-TCNS ngày 08/06/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự, tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ trong việc theo dõi phép, chấm công; được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế; Phòng Tổ chức Nhân sự thông báo về việc áp dụng phần mềm Chấm công, nghỉ phép trực tuyến (eHR) như sau:

Từ ngày 01/6/2015 đến hết ngày 31/7/2015, kết quả chấm công, nghỉ phép của cán bộ hành chính được thực hiện trên phần mềm eHR hoặc bản cứng gửi phòng Tổ chức Nhân sự. Bắt đầu từ ngày 01/8/2015, Phòng TCNS chỉ xử lý đơn xin nghỉ phép và giải trình về việc đi muộn, về sớm trên hệ thống eHR.

Cán bộ truy cập vào đường link sau để sử dụng phần mềm: http://ehr.ueb.edu.vn. Tài liệu dướng dẫn sử dụng phần mềm eHR được gửi kèm Thông báo này.

Kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN