Thông tin cho cán bộ
 
ĐHKT công bố điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015.UEB_net