Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo về việc gửi Giấy báo dự thi ĐGNL bậc đại học đợt 1 năm 2015 qua đường bưu điện

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo:


-  Giấy báo dự thi Đánh giá năng lực bậc Đại học đợt 1 năm 2015 đã được gửi cho Thí sinh qua đường bưu điện từ ngày 24/04/2015.

-  Dự kiến thời gian thí sinh nhận được giấy báo thi: từ ngày 05/05 đến ngày 10/05/2015.

-  Sau thời gian trên những thí sinh chưa nhận được hoặc có thắc mắc về giấy báo dự thi có thể liên hệ theo 2 số điện thoại: (84-4) 66759258 / (84-4) 62532741.

Xem tin gốc >>>


VNU-CET