Thông tin cho cán bộ
Banner động trên cùng trang tin
Thông báo về việc tổ chức xét chọn và vinh danh nhà khoa học nữ tiềm năng năm 2017

Thông báo số 409/TB-ĐHQGHN ngày 15/2/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội


 
>> Download thông báo tại đây.
  • Download mẫu 1 Đề xuất đề tài NCKH cấp ĐHQGHN
  • Download mẫu 6 Lý lịch khoa học
 
 

ĐHQGHN