Thông tin cho cán bộ
Banner động trên cùng trang tin
38 tập thể và 216 lượt cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015

Ngày 19/8/2015, Hiệu trưởng Trường ĐHT - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3621/QĐ-ĐHKT công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 đối với các tập thể và cá nhân của trường, gồm:


- 38 Tập thể Lao động tiên tiến;
- 186 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

- 30 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

>>> Chi tiết xem tại đây


Ngọc Hà