Thông tin cho cán bộ
 
38 tập thể và 216 lượt cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015

Ngày 19/8/2015, Hiệu trưởng Trường ĐHT - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3621/QĐ-ĐHKT công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 đối với các tập thể và cá nhân của trường, gồm:


- 38 Tập thể Lao động tiên tiến;
- 186 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

- 30 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

>>> Chi tiết xem tại đây


Ngọc Hà