Trang tuyển sinh
 
Kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2015

Thông báo số 1754/TB-ĐHKT ngày 19/5/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy - Chương trình đào tạo thứ hai năm 2015, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đã học ít nhất hai học kỳ tại các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN.

-  Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành cụ thể như sau:

STT
Tên chương trình đào tạo thứ hai
Đối tượng tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh
Ghi chú
1
Kinh tế
Sinh viên Khoa Luật
20

SV thi đại học các khối: A, A1, D; trừ sinh viên hệ chất lượng cao và chương trình chuẩn quốc tế

2
Kinh tế phát triển
Sinh viên Khoa Luật
10

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

20
 
3
Kinh tế quốc tế

Sinh viên ngành Kinh tế và Kinh tế phát triển của Trường ĐH Kinh tế

30
 
Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ
145

Trừ sinh viên chương trình chuẩn quốc tế

4
 
Tài chính – Ngân hàng
Sinh viên Khoa Luật
20

SV thi đại học các khối: A, A1, D; trừ sinh viên hệ chất lượng cao và chương trình chuẩn quốc tế

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ
15

Trừ sinh viên hệ chất lượng cao và chương trình chuẩn quốc tế

Sinh viên ngành Kinh tế và Kinh tế phát triển của Trường ĐH Kinh tế

20
 
Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ
120

Trừ sinh viên chương trình chuẩn quốc tế

 
Tổng
 
400
 

2.  Điều kiện và phương thức xét tuyển:

-         Có điểm trung bình chung tất cả các học phần (điểm TBC) tính từ đầu khóa học đến thời đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2,0 trở lên.

- Điểm xét tuyển là điểm TBC lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Bảng điểm đại học ngành 1 (có ghi rõ điểm TBC tính đến hết học kỳ II năm học 2014-2015);

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp, khoa, trường ngành 1.

4.  Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày 20/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

5. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học

- Công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 10-16/8/2015 (xem tại website Trường ĐH Kinh tế)

- Nhập học (dự kiến): Ngày 17-23/8/2015.

Sinh viên sẽ nhận thời khóa biểu và được hướng dẫn đăng ký môn học Học kỳ I năm học 2015-2016 trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN tại buổi nhập học.

6. Lệ phí tuyển sinh:
  • Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
7.Học phí:
  • Học phí được tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp vào đầu mỗi học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.
  • Học phí Học kỳ I năm học 2015-2016: 280.000đ/tín chỉ.
8.  Khung chương trình đào tạo:
  • Các môn học phải tích lũy trong chương trình đào tạo bằng kép từ 62 đến 101 tín chỉ.
  • Sinh viên xem chi tiết các khung chương trình đào tạo bằng kép tại website của Trường Đại học Kinh tế.

9.   Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học CTĐT thứ hai: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành 1).

10. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4 – 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: 3.754 7506 (305, 315, 325)                               

Website: http://www.ueb.edu.vn, http://www.ueb.vnu.edu.vn

Thông tin chi tiết và tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên Website: http://www.ueb.edu.vn, http://www.ueb.vnu.edu.vn>> Down load thông báo
tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN