Trang tuyển sinh
 
Về việc nhập học sinh viên chính quy Bằng kép trúng tuyển khoá QH-2013-E (đợt 3)

Thông báo số 3542 /TB-ĐHKT ngày 24/12/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Nhằm chuẩn bị và thực hiện tốt công việc đón sinh viên chính quy bằng kép trúng tuyển khoá QH-2013-E (đợt 3), Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau:
I. Thời gian:
Ngày 27/12/2013 (Trong giờ hành chính).

II. Địa điểm: Nhà E4 - Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN.

TT

Phòng nộp hồ sơ

Ngành trúng tuyển

1
Phòng họp 512 – Nhà E4
Tài chính – Ngân hàng
2
Phòng họp 407 – Nhà E4
Kinh tế quốc tế
 
III. Phân công thực hiện:

1.Phòng Đào tạo: Đầu mối tổ chức, cung cấp danh sách sinh viên, các tài liệu liên quan…

2.Các Khoa: Bố trí người thu hồ sơ.

3.Phòng HC-TH: Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm.

4.Phòng KH-TC: Bố trí cán bộ thu lệ phí nhập học.

IV. Hướng dẫn nhập học:
Bước 1:
  • Trình giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (bản chính) đối chiếu với danh sách trúng tuyển.
  • Nhận giấy thu nhận sinh viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ gồm bản thông tin sinh viên (có xác nhận của Trường ĐH đang học).

Bước 3: Nộp các khoản tiền theo quy định tại Phòng Kế hoạch – Tài chính: Phòng 405 nhà E4.

Bước 4: Cuối cùng nộp đơn đăng ký môn học tại phòng 305 – Nhà E4 (Phòng Đào tạo).


Trường ĐHKT - ĐHQGHN