Trang tuyển sinh
 
Kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo bằng kép đợt 2 năm 2013

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy - Chương trình đào tạo bằng kép đợt 2 năm 2013, chi tiết như sau:


1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:

1.1 Chương trình bằng kép ngành Tài chính-Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy ngành Kinh tế và Kinh tế phát triển của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 46

1.2 Chương trình bằng kép ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính-Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN (trừ sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế và sinh viên chương trình Tiếng Anh Kinh tế quốc tế, Tiếng Anh Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng thuộc ngành Ngôn ngữ Anh)

- Chỉ tiêu tuyển sinh:

* Ngành Kinh tế quốc tế: 77,  trong đó:

+ Chỉ tiêu dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: 46

+ Chỉ tiêu dành cho sinh viên các ngành khác: 31

* Ngành Tài chính - Ngân hàng: 80, trong đó:

+ Chỉ tiêu dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: 48

+ Chỉ tiêu dành cho sinh viên các ngành khác: 32

1.3 Chương trình bằng kép ngành Kinh tế phát triển dành cho sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 24

1.4   Chương trình bằng kép dành cho sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo chuẩn, thi đại học khối A, A1 và D, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy của Khoa Luật - ĐHQGHN.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 43

 Trong đó      + Ngành Kinh tế: 15
                     + Ngành Kinh tế phát triển: 20

                     + Ngành Tài chính - Ngân hàng: 8

1.5 Chương trình bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng dành cho sinh viên Trường ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo chuẩn, đang học từ học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ bảy của Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

2.  Điều kiện và phương thức xét tuyển:

- Có điểm trung bình chung học kỳ tính đến thời điểm đăng ký học bằng kép đạt từ 2,5 trở lên.

- Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung học kỳ lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu):
  • Mẫu đơn đăng ký xét tuyểndành cho sinh viên hệ chính quyTrường Đại học Công nghệ
  • Mẫu đơn đăng ký xét tuyểndành cho sinh viên hệ chính quy, ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Mẫu đơn đăng ký xét tuyểndành cho sinh viên hệ chính quy, ngành Kinh tế và ngành Kinh tế phát triển của Trường ĐH Kinh tế
  • Mẫu đơn đăng ký xét tuyểndành cho sinh viên hệ chính quy Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Mẫu đơn đăng ký xét tuyểndành cho sinh viên hệ chính quy Khoa Luật - ĐHQGHN
 
- Bảng điểm đại học ngành 1 (có ghi rõ điểm trung bình chung tính đến hết học kỳ II năm học 2012-2013);

- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học (đối với sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN): 01 bản sao công chứng; hoặc Giấy xác nhận của Khoa Luật về khối thi tuyển sinh đại học của sinh viên;

- 02 ảnh chân dung cỡ 3x4cm chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp, khoa, trường ngành 1.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày 07/10/2013 đến hết ngày 18/10/2013

- Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4 ĐHQGHN - 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

5. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển, nhập học, đăng ký học học kỳ II năm học 2013-2014:

- Công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 28/10/2013 (xem tại website Trường ĐH Kinh tế)

- Nhập học: Ngày 06/11/2013.

- Ngày dự kiến đăng ký môn học trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN: Ngày 11-15/11/2013 (sinh viên xem thông báo hướng dẫn tại buổi nhập học)

6.   Lệ phí tuyển sinh:
Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 50.000đ/hồ sơ.
7.  Học phí:

Học phí được tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp vào đầu mỗi học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.

Học phí năm học 2013-2014: 290.000đ/ tín chỉ.

8.  Khung chương trình đào tạo:

Các môn học phải tích lũy trong chương trình đào tạo bằng kép từ 62 đến 101 tín chỉ.

Sinh viên xem chi tiết các khung chương trình đào tạo bằng kép tại website của Trường Đại học Kinh tế

9.   Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học bằng kép: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành 1).

10. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 305 Nhà E4 - 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 3.754 7506 (315, 325)                             

Trường ĐHKT - ĐHQGHN