Trang tuyển sinh
 
Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2017

Thông báo số 496 /TB-KL ngày 13/6/2017 của Khoa Luật - ĐHQGHN


Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy, Chương trình đào tạo thứ hai năm 2017, liên kết với Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN chi tiết như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, đã học ít nhất hai học kỳ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

- Chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

 

STT

Tên chương trình đào tạo thứ hai

Đối tượng tuyển sinh

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Luật kinh doanh

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

30


 

2. Điều kiện và phương thức xét tuyển:

- Có điểm trung bình chung tất cả các học phần (điểm TBC) tính từ đầu khóa học đến thời đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2,0 trở lên.

- Điểm xét tuyển là điểm TBC lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Bảng điểm đại học ngành 1 (ghi rõ điểm TBC tính đến hết học kỳ II năm học 2016-2017);

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp, khoa, trường, ngành 1.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày 5/7/2017 đến hết ngày 5/9/2017 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng QLĐT&CTHSSV, Khoa Luật, ĐHQGHN (Phòng 109, Nhà E1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

5. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học:

- Công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 15/9/2017 (xem tại website Khoa Luật)

- Nhập học (dự kiến): Ngày 20/9/2017.

Sinh viên sẽ nhận thời khóa biểu và được hướng dẫn đăng ký môn học Học kỳ I năm học 2017-2018 trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN tại buổi nhập học.

6. Lệ phí tuyển sinh:

Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 100.000đ/hồ sơ.

7. Học phí: Học phí được tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp vào đầu mỗi học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó. Học phí tạm tính Học kỳ I năm học 2017-2018:

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế 290.000đ/tín chỉ.

8. Khung chương trình đào tạo:

Các môn học phải tích lũy trong chương trình đào tạo thứ hai 102 tín chỉ.

Sinh viên xem chi tiết các khung chương trình đào tạo thứ hai tại website của Khoa Luật, ĐHQGHN.

9. Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ hai: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành 1).

10. Địa chỉ liên hệ:

Phòng QLĐT&CTHSSV, Khoa Luật, ĐHQGHN; Điện thoại: 3.754 7826, Thông tin chi tiết và tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên Website


Khoa Luật - ĐHQGHN


Các tin khác

<12>