Trang tuyển sinh
 
Về việc nhận giấy triệu tập sinh viên trúng tuyển; Kế hoạch nhập học và đăng ký môn học học kỳ I, năm học 2015-2016 của sinh viên trúng tuyển chương trình ĐT thứ hai, hệ ĐH chính quy khóa QH-2015-E

Thông báo số 3570 /TB-ĐHKT ngày14/8/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ các Quyết định trúng tuyển số 3539/QĐ-ĐHKT, 3540/QĐ-ĐHKT, 3541/QĐ-ĐHKT và 3542/QĐ-ĐHKT ngày 14/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc công nhận sinh viên trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy Khóa QH-2015-E; căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2015-2016, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển, kế hoạch nhập học và đăng ký môn học cho sinh viên trúng tuyển, chi tiết như sau:

I. NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN:
  • Thời gian: Ngày 17-20/8/2015 (trong giờ hành chính)                  
  • Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế, Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
II. KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

- Thời gian:      Ngày 21/8/2015 (Thứ sáu).

  • Sáng: từ 08h30 đến 11h30            
  • Chiều: từ 14h00 đến 16h30          
- Địa điểm: Phòng 406 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Hồ sơ nhập học gồm có:     

+ Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển năm 2015: bản gốc và 02 bản phô-tô (không cần chứng thực bản gốc);

+ Chứng minh thư nhân dân (để đăng ký mở tài khoản đóng học phí tại ngân hàng): 01 bản phô-tô (không cần chứng thực bản gốc);

+ Bản thông tin sinh viên (đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiênKhoa Luật): bản chính có xác nhận của đơn vị đào tạo ngành 1, dán ảnh và đóng dấu giáp lai (theo mẫu)

III. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

  • Khung chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy của khóa học: các khoa cung cấp cho sinh viên trong ngày nhập học.
  • Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển điểm ngành 1 (theo mẫu) cho môn học ngành 2 cho Phòng Đào tạo trong ngày nhập học. Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào bảng điểm sinh viên đã nộp kèm theo hồ sơ xét tuyển để chuyển điểm cho sinh viên.
  • Căn cứ vào khung CTĐT, các khoa tư vấn cho sinh viên đăng ký môn học học kỳ I, năm học 2015-2016 trên Hệ thống Cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội từ 20h00 ngày 21/8/2015 đến 08h00 ngày 24/8/2015. Danh sách các lớp môn học và hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký môn học theo Thông báo số 3173/TB-ĐHKT ngày 31/7/2015 (sinh viên xem tại website của Trường Đại học Kinh tế).
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

>>> Xem hoặc download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN