Trang tuyển sinh
 
Thông báo về thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi Đánh giá năng lực Đợt 1 năm 2016 đã kết thúc do các địa điểm thi đã đủ số lượng thí sinh dự thi

Tại kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐHQGHN năm 2015
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo:


Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi Đánh giá năng lực Đợt 1 năm 2016 đã kết thúc do các địa điểm thi đã đủ số lượng thí sinh dự thi.

Từ ngày 20/4/2016, thí sinh truy cập website của Trung tâm Khảo thí theo địa chỉ: http://cet.vnu.edu.vn, mục “KIỂM TRA GIẤY BÁO DỰ THI ĐGNL NĂM  2016″ để nhận thông tin dự thi.

Thời gian ĐKDT Đợt II năm 2016 bắt đầu từ 8h00 ngày 20/6/2016 đến 17h00 ngày 30/6/2016 (Thời gian ĐKDT có thể kết thúc sớm hơn nếu số chỗ dự thi tại các địa điểm thi đã được thí sinh đăng ký đủ).

>> Xem bài gốc


VNU_CET