Trang tuyển sinh
 
Phê duyệt điểm ngưỡng tuyển và danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính qui đợt 1 năm 2015

Thông báo số 2907/TB-ĐHKT ngày 10/7/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-ĐHQGHN, ngày 01/7/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc phê duyệt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính qui đợt 1 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2906/QĐ-ĐHKT ngày 10/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính qui đợt 1 năm 2015;

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng tuyển và danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính qui đợt 1 năm 2015 như sau:

1.      Điểm ngưỡng tuyển:

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm ngưỡng tuyển

1

Kinh tế

52310101

104

2

Kinh tế Phát triển

52310104

101

3

Kinh tế Quốc tế

52310106

112

4

Quản trị Kinh doanh

52340101

106

5

Tài chính - Ngân hàng

52340201

107

6

Kế toán

52340301

107,5

2. Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển và danh sách (Click vào tên ngành để xem danh sách).

Trường Kinh tế sẽ gửi giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển cho thí sinh trước ngày 25/7/2015.

Trân trọng thông báo.

>>> Download thông báo tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN