Trang tuyển sinh
 
Thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 vào Trường ĐHKT-ĐHQGHN

Thông báo số 1705 /TB-ĐHKT ngày 14/5/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Công văn số 1510/ĐHQGHN-ĐT ngày 22/4/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2015;

Căn cứ Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015;

Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 như sau:

1. Xét tuyển thẳng

1.1. Thí sinh là học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

1.1.1. Điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2015, có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (theo Quyết định số 4737/QĐ-ĐHQGHN ngày 15/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội).

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT.

1.1.2. Chỉ tiêu: 10.

1.1.3. Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh được đăng ký một nguyện vọng duy nhất vào một trong các ngành học của Trường Đại học Kinh tế. Thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau:

- Xét theo xếp hạng của giải từ cao xuống thấp đối với thí sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

- Xét theo điểm trung bình chung các môn học của 3 năm THPT từ cao xuống thấp đối với thí sinh đạt học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT.

1.1.4. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Kinh tế).

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN hoặc bản sao kết quả học lực ở bậc THPT.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt.

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của

thí sinh.

1.1.5. Lệ phí: 30.000đ/hồ sơ

1.1.6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 03/6 đến hết ngày 15/6/2015.

Thí sinh nộp hồ sơ tại các trường THPT chuyên và Hiệu trưởng trường THPT chuyên gửi hồ sơ kèm công văn đề nghị xem xét tuyển thẳng và lệ phí tuyển thẳng về Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (P.305, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

1.2. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2005/TT/BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.2.1. Điều kiện: Thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT.

1.2.2. Chỉ tiêu: 06 (ngành Kinh tế: 03 chỉ tiêu; ngành Kinh tế phát triển: 03 chỉ tiêu).

1.2.3. Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, Trường sẽ xét theo điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngoại ngữ và lấy điểm từ cao đến hết chỉ tiêu.

Sau khi trúng tuyển, nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm và đạt các yêu cầu của Trường Đại học Kinh tế mới được vào học chính thức.

1.2.4. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm trung học phổ thông.

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú.

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

1.2.5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 10/7/2015. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế trước ngày 15/7/2015.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (P.305, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

2. Ưu tiên xét tuyển

2.1. Đối tượng:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2015 và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh; đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

2.2. Điều kiện: Thí sinh phải tham dự bài thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức và đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

2.3. Chỉ tiêu:18 chỉ tiêu

2.4. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Giấy chứng nhận đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

- Kết quả thi đánh giá năng lực.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (đối tượng, khu vực..).

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của

thí sinh.

2.5. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày 08/6 đến hết ngày 25/6/2015.

- Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế theo 1 trong 2 hình thức sau:

+ Qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

+ Nộp trực tiếp tại: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (Phòng 305, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN