Trang tuyển sinh
 
Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2015

Chuyên viên Phòng Đào tạo Trường ĐHKT tư vấn cho các em HS
Năm 2015, Trường ĐH Kinh tế tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức. Chỉ tiêu tuyển sinh như sau:


 
TT
Tên ngành học
Ký hiệu trường
Mã ngành quy ước
Chỉ tiêu tuyển sinh
1
Kinh tế
QHE
D310101
50
2
Kinh tế quốc tế
QHE
D310106
80
3
Quản trị kinh doanh
QHE
D340101
80
4
Tài chính - Ngân hàng
QHE
D340201
70
5
Kinh tế phát triển
QHE
D310104
40
6
Kế toán
QHE
D340301
50
 
Tổng cộng:
 
 
370


Trong đó:

- Ngành Quản trị kinh doanh ngoài chương trình đào tạo chuẩn còn có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.

- Ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính - Ngân hàng ngoài chương trình đào tạo chuẩn còn có chương trình đào tạo chất lượng cao.

Phương thức tuyển sinh:

- Tuyển sinh theo phương thức ĐGNL. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế phải làm bài thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức. Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường, nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển vào ngành theo nguyện vọng 2,3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

- Thí sinh trúng tuyển vào trường, nếu có nguyện vọng và đáp ứng các qui định của Trường ĐH Kinh tế sẽ được xét tuyển vào các chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế, ngành Tài chính – Ngân hàng, chương trình chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN