Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
Lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014 vào Trường ĐHKT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh sau đại học vào trường năm 2014 như sau:


1. Địa điểm dự thi: Nhà A2, Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Lịch thi: Ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2014

2.1. Buổi tập trung

- Sáng thứ 7, ngày 13/09/2014: Tập trung thí sinh (Thí sinh dự thi có mặt tại phòng thi vào hồi 8h30).

- Thí sinh đến làm thủ tục dự thi mang theo Chứng minh thư nhân dân và giấy tờ tùy thân.

2.2. Buổi thi thứ nhất

- Chiều thứ 7, ngày 13/9/2014: Thi môn cơ bản (Thí sinh dự thi có mặt tại phòng thi vào hồi 13h30), cụ thể:

  • Đối với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thí sinh thi môn: Toán kinh tế.
  • Đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế, thí sinh thi môn: Kinh tế chính trị.
  • Đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị, thí sinh thi môn: Triết học Mác - Lênin.
  • Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Biến đổi khí hậu, chuyên ngành Khoa học bền vững, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa HSB), chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống, chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp, thí sinh thi môn: Đánh giá năng lực.

2.3. Buổi thi thứ hai

- Sáng Chủ nhật, ngày 14/09/2014: Thi môn cơ sở (Thí sinh dự thi có mặt tại phòng thi vào hồi 7h00), cụ thể:

  • Đối với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, thí sinh thi môn: Kinh tế học.
  • Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế, thí sinh thi môn: Kinh tế quốc tế.
  • Đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ĐHKT), chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa HSB), thí sinh thi môn: Quản trị học.
  • Đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị, thí sinh thi môn: Lịch sử các học thuyết kinh tế.
  • Đối với chuyên ngành Biến đổi khí hậu, chuyên ngành Khoa học bền vững, chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống, thí sinh thi môn: Tổng quan về phát triển bền vững.
  • Đối với chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp, thí sinh thi môn: Nguyên lý Quản trị kinh doanh.

2.4. Buổi thi thứ ba

- Chiều Chủ nhật, ngày 14/09/2014: Thi môn Ngoại ngữ (Thí sinh dự thi có mặt tại phòng thi vào hồi 13h30).

Chú ý: Những Nghiên cứu sinh phải thi môn Tiếng Anh, thi tại phòng 24.

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh thí sinh liên hệ qua số điện thoại: 043.754.7506 (524), Mr.Toản : toantq@vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN