Trang tuyển sinh
 
Lợi ích khi tham gia các chương trình đào tạo của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Khi trở thành sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, bạn sẽ có nhiều được hưởng nhiều quyền lợi do nhà trường mang lại. Cụ thể:


 Lợi ích khi tham gia các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Cơ hội học thêm một bằng đại học chính quy thứ 2 (trừ sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế và chương trình chất lượng cao) các ngành: Ngôn ngữ Anh (phiên dịch) của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Luật Kinh doanh của Khoa Luật - ĐHQGHN. Riêng sinh viên ngành Kinh tế và ngành Kinh tế Phát triển được học thêm ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Cơ hội tham gia các chương trình học tập, hội thảo, trao đổi, giao lưu quốc tế ở trong và ngoài nước.

- Cơ hội nhận nhiều học bổng, hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

- Cơ hội giới thiệu thực tập và việc làm; tiếp tục học tập ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

- Đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

- Môi trường học tập hiện đại, gắn lý thuyết với thực tiễn.

- Giáo trình, tài liệu tham khảo hiện đại, cập nhật.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN