Trang tuyển sinh
 
Lợi ích khi tham gia các chương trinh đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Sinh viên ĐHKT có cơ hội nhận được nhiều học bổng có giá trị cao
Trở thành sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt như:


- Cơ hội học thêm một bằng đại học chính qui thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (trừ sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế), Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Luật kinh doanh của khoa Luật – ĐHQGHN (trừ sinh viên đạt chuẩn quốc tế và sinh viên chương trình chất lượng cao). Riêng sinh viên ngành Kinh tế và Kinh tế phát triển có thêm cơ hội học ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc Kinh tế quốc tế.

- Chương trình học tập, hội thảo, trao đổi, giao lưu trong nước và quốc tế phong phú và đa dạng.

- Học bổng, hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước theo các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế của ĐHQGHN cũng như của Trường ĐH Kinh tế.

- Cơ hội được giới thiệu thực tập và việc làm; tiếp tục học tập lên bậc học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và ngoài nước.

- Đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

- Môi trường học tập hiện đại, gắn lý thuyết với thực tiễn.

- giáo trình, tài liệu tham khảo hiện địa, cập nhật.

- Cơ hội được tham gia chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế đã được kiểm định đạt chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

- Cơ hội nâng cao trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và theo yêu cầu của chương trình đối với sinh viên chương trình đạt chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh, chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế và Tài chính – Ngân hàng trong cả năng học đầu tiên.

- Sinh viên ngành Kế toán được hỗ trợ đào tạo thực hành trên phần mềm kế toán chuyên dụng do Công ty MISA cung cấp.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN