Trang tuyển sinh
 

Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn CNLJNB
Nội dung