Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo số 43/TB-HĐTS ký ngày 8/11/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-ĐHKT ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 4033/QĐ-ĐT ngày 07 tháng 07 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2013 của Trường Đại học Kinh tế;

THÔNG BÁO:

1. Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ:

STT

Chuyên ngành đào tạo           

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Kinh tế chính trị

60,0

 

2

Kinh tế quốc tế

60,0

 

5

Quản trị kinh doanh

60,0

 

2. Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ:

STT

Chuyên ngành đào tạo          

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Kinh tế quốc tế

10.0

 

2

Tài chính - Ngân hàng

11.0

 

3

Quản trị kinh doanh

11.5

 

4

Quản lí kinh tế

11.5

 

5

Kinh tế chính trị

11.0

 

6

Quản trị công nghệ và phát triển
doanh nghiệp

130.0

 Thang điểm 200

Ghi chú:

1. Thí sinh trúng tuyển tiến sĩ là những thí sinh có điểm hồ sơ chuyên môn lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển, trong đó điểm đề cương nghiên cứu lớn hơn hoặc bằng 25 điểm.

2. Thí sinh trúng tuyển thạc sĩ là những thí sinh đạt được tất cả các yêu cầu sau:

+ Có tổng điểm thi của môn cơ bản và môn cơ sở lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển

+ Đạt điểm 5 trở lên ở các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở và đạt điểm 50 trở lên ở môn thi Tiếng Anh.

3. Đề nghị thí sinh đạt điểm trúng tuyển đến Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN lấy giấy báo trúng tuyển vào 15h00 đến 17h00 từ ngày 08/11 đến 19/11/2013 tại Phòng Đào tạo (P.504 nhà E4).

>> Download thông báo tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FHWBUK
Nội dung