Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin

Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển (17h00 ngày 25/8/2016)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Thông báo Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển của các thí sinh đăng ký xét tuyển thành công tính đến 17h00 ngày 25/8/2016.


  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Kế toán tại đây.

  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Kinh tế Phát triển tại đây.

  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Kinh tế Quốc tế hệ CLC tại đây.

  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Kinh tế Quốc tế hệ chuẩn tại đây.

  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Kinh tế tại đây.

  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Quản trị Kinh doanh hệ CLC tại đây.

  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Quản trị Kinh doanh hệ chuẩn tại đây.

  • Thí sinh xem Danh sách điểm cộng dồn đăng ký xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng tại đây.

_________________

THÔNG TIN LIÊN QUAN:


Phòng Đào tạo - ĐHKT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn SYAETE
Nội dung