Trang Đảm bảo chất lượng
 
Trường ĐHKT khởi động tự đánh giá giữa kỳ

Kiểm định giáo dục ĐH nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Ảnh: Mai Hương Anh
Theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN số 931/QĐ-KT-ĐBCL ngày 27 tháng 5 năm 2009 về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá giá giữa kỳ, Trường ĐHKT bắt đầu triển khai tự đánh giá giữa kỳ đơn vị đào tạo sau hai năm rưỡi kể từ sau kiểm định chất lượng năm 2006.


Đợt đánh giá giữa kỳ này do Bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường ĐHKT chủ trì, nhằm đánh giá các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng (Bộ tiêu chuẩn Kiểm định của ĐHQGHN) trong một chu kỳ kiểm định chất lượng với mục đích cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển thương hiệu và đơn vị đào tạo.
Công tác đánh giá này được cho là sẽ tạo ra những cú hích thúc đẩy quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như phát triển nhân lực giúp Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từng bước đạt được mục tiêu chiến lược đến năm 2012: Trường Đại học Kinh tế nằm trong tốp 5 trường đại học hàng đầu Việt Nam và 20 trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực kinh tế và đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp.

Đỗ Ngọc Quyên