Trang Đảm bảo chất lượng
 

Biễu mẫu 3 công khai


Tin liên quanThông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các biểu mẫu sau:
 
-  Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (tải về)
-  Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế (tải về)
-  Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất (tải về)
-  Biểu mẫu 20: Công khai thông tin đội ngũ giảng viên (tải về)
-  Biểu mẫu 21: Công khai tài chính (tải về)
 >>> Down load Thông tư tại đây


Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn JWSIJB
Nội dung