Trang Đảm bảo chất lượng
 

Công khai báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ ĐH

Công văn số 4159/ĐHKT-ĐBCL ngày 23/12/2016 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Thực hiện Công văn số 3890/HD-ĐHQGHN, ngày 05/12/2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ đại học, Trường Đại học Kinh tế xin gửi Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ đại học khóa QH-2011-E tốt nghiệp năm 2015.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn SNIRSA
Nội dung