Trang Đảm bảo chất lượng
Banner động trên cùng trang tin

Ba công khai


Tin liên quan
PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ GD&ĐT


PHẦN II: CÔNG KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NHÀ TRƯỜNG

A. SỨ MỆNH VÀ KẾ HOẠCH

I. Sứ mệnh

II. Kế hoạch chiến lược

III. Kế hoạch nhiệm vụ năm học

B. ĐÀO TẠO
I. Các chương trình đào tạo
I.1. Các chương trình đào tạo cử nhân
I.2. Các chương trình đào tạo thạc sĩ
I.3. Các chương trình đào tạo tiến sĩ I.4. Các chương trình đào tạo ngắn hạn
 • Đào tạo ngắn hạn theo đặt hàng của địa phương và doanh nghiệp:
II. Quy mô đào tạo
 • Năm học 2010 - 2011:

+ Đào tạo đại học hệ chính quy
+
Đào tạo đại học hệ VLVH
+
Đào tạo sau đại học
+
Đào tạo liên kết quốc tế

 • Năm học 2011 - 2012:
IV. Các thông tin khác

C. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
D. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Các đề tài và đề án nghiên cứu khoa học
 • Các hội thảo, hội nghị khoa học:
 • Các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên
 • Các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế
E. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
G. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
 • Thống kê đội ngũ GV, CB quản lý và nhân viên phục vụ
 • Danh sách giảng viên tham gia các chương trình đào tạo:
H. CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Năm học 2010 - 2011:

- Năm học 2011 - 2012:

- Năm học 2012 - 2013

- Năm học 2013 - 2014


I. TÀI CHÍNH

 • Thu nhập bình quân cán bộ:

- Năm 2009
- Năm 2010

 
 • Quyết toán thu (nguồn khác):

- Năm 2009
- Năm 2010

 
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn PCVDVX
Nội dung

Văn bản - Hướng dẫn: