Trang Đảm bảo chất lượng
 

Kiểm định chương trình đào tạo


Tin liên quan
Năm 2009, Chương trình Cử nhân Kinh tế Đối ngoại hệ Chất lượng cao thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đã được Kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của ĐHQGHN.

Năm 2010, Chương trình Cử nhân Kinh tế đối ngoại hệ hệ Chất lượng cao đã tham gia Kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Sau khi nhận được Báo cáo tự đánh giá từ Trường ĐHKT, từ ngày 6-8 tháng 12 năm 2010, Đoàn Đánh giá ngoài AUN đã đến Trường Đại học Kinh tế thực hiện đánh giá ngoài chương trình cử nhân Kinh tế đối ngoại CLC.

Kết quả kiểm định sẽ được AUN công bố trong thời gian sắp tới.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn SYUHIC
Nội dung