Thông tin cho sinh viên
 
Chương trình Học bổng AmCham năm 2012 cho sinh viên năm cuối

Thông báo số 2993/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 10/9/2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội


 Kính gửi: Các đơn vị đào tạo 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội (AmCham Hà Nội) thông báo về chương trình Học bổng AmCham năm 2012 cho sinh viên năm cuối đang học tại các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xin xem văn bản đính kèm công văn này và tham khảo tại website: http://amchamhanoi.com

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị phổ biến chương trình học bổng trên đến tất cả sinh viên năm cuối của đơn vị mình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng để làm hồ sơ, thủ tục đăng ký theo các quy định nêu trong thông báo.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên, đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
>> Xem hoặc download thông báo tại đây.


UEB_net