Thông tin cho sinh viên
 
Thông báo tuyển bổ sung sinh viên vào chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn quốc tế khóa QH-2014-E và khóa QH-2015-E

Thông báo số 2263/TB-ĐHKT ngày 16/8/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung sinh viên vào chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đào tạo chuẩn quốc tế khóa QH-2014-E và khóa QH-2015-E, xem thông báo chi tiết và download tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN