Thông tin cho sinh viên
 
Trường ĐHKT tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi sau đại học đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức cho các thí sinh dự thi sau đại học đợt 1 năm 2016 cụ thể như sau:


1. Các môn học: Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Quản trị học, Đánh giá năng lực, Kinh tế quốc tế. Nội dung giảng dạy các môn theo đúng đề cương trong hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016 do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phát hành.

2. Thời gian đăng ký: Từ 21/03/2016 đến hết ngày 25/03/2016.

3. Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 25/03/2016 (Học các buổi tối trong tuần).

4. Lịch học: Được thông báo tại Phòng Đào tạo (P504 - nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

5. Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043 7547 506 (máy lẻ 524).

Ghi chú: Lớp hệ thống hóa kiến thức được tổ chức theo yêu cầu tự nguyện của thí sinh, không phải là lớp học bắt buộc cho tất cả các thí sinh. Trường Đại học Kinh tế chỉ mở lớp học khi có từ 30 học viên trở lên đăng ký học. Ngoài kinh phí học hệ thống hóa kiến thức được thông báo tại Phòng Kế hoạch tài chính của Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế không thu thêm bất cứ khoản lệ phí nào của thí sinh.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN