Thông tin cho sinh viên
 
“Sinh viên 5 tốt” và “Sao tháng Giêng” gọi tên 5 sinh viên ĐH Kinh tế

Tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm 2015 (ảnh: Dân trí)
Vừa qua, ngày 4/12/2017, Hội Sinh viên TP Hà Nội đã công bố danh sách 302 sinh viên 5 tốt cấp thành phố và danh sách gương mặt nhận danh hiệu Sao tháng Giêng, trong đó có 5 gương mặt của ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.


Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố và danh hiệu "Sao tháng Giêng" là những phần thưởng hết sức ý nghĩa mà Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, vươn lên trong học tập, giúp đỡ bạn bè và tham gia hoạt động tích cực các hoạt động Đoàn Hội, tình nguyện trên cả nước.

Hằng năm, có hàng trăm sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng được tuyên dương, phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng của Hội với những gì các sinh viên đã cống hiến, nỗ lực. Từ đây còn phát hiện được rất nhiều nhân tố điển hình trong học tập, sang tạo trong hoạt động xã hội, gây dựng được các phong trào tình nguyện rộng khắp.

Năm 2017, trong số 302 gương mặt trên cả nước được nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN có 4 sinh viên nhận danh hiệu và 1 sinh viên nhận danh hiệu Sao tháng Giêng.

Danh sách các sinh viên đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố:

  • 1. Phan Thanh Thảo - QH2014 E KT&KDQT
  • 2. Hoàng Thị Ánh - QH2014 E TCNH
  • 3. Nguyễn Viết Dũng - QH2014 E KT&KDQT
  • 4. Nguyễn Thị Thiện - QH2014 E KTPT

Danh sách sinh viên nhận giải thưởng "Sao tháng giêng":

  • Lê Thị Liên - QH2015 E KT&KDQT

Nguyễn Công