Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai (FEC)I. THÔNG TIN CHUNG:
  • Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai
  • Tên tiếng Anh: Future Entrepreneurs Club
  • Tên viết tắt: FEC
  • Slogan: FEC - Kết nối đam mê, chung tay khởi nghiệp
  • Ngày thành lập: 12/12/2013
  • Blog/website: https://www.facebook.com/FEC.VNU
  • Email: fec.ueb@gmail.comII. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai chia làm các ban hoạt động như sau:


 Ban chủ nhiệm:
 

Chủ nhiệm:

Vũ Cao Đại

SĐT: 0164.7875.888
Email:daivc.ueb@gmail.com


Phó Chủ nhiệm:

Lăng Thị Nguyệt

SĐT: 0983.474.830
 
 
III. NHIỆM VỤ:

Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai - FEC được thành lập với mục đích phát triển kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp cũng như kỹ năng lãnh đạo thông qua các hoạt động mang tính chất nâng cao kỹ năng, các hội thảo và các dự án kinh doanh thực tế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU NĂM 2015:

 • Hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức.
 • Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn của các ban trong câu lạc bộ. Đặc biệt là Ban Truyền thông - Đối ngoại.
 • —Gắn kết thành viên câu lạc bộ thông quan những buổi chia sẻ và team building.
 • Xây dựng và tổ chức được 1 sự kiện mang tính thường niên.
 • Đưa hình ảnh của FEC đến với đông đảo các bạn sinh viên khối ngành kinh tế.
 • Đặc biệt câu lạc bộ sẽ tập trung vào sinh hoạt chuyên môn và triển khai các dự án kinh doanh thực tế.
 

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẼ ĐƯỢC TRIỂN KHAI NĂM 2015:


 • Tủ sách khởi nghiệp
 • Dự án kinh doanh thực tế
 • Team building
 • Chuỗi sinh hoạt chuyên môn và kinh doanh thực tế