Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai (FEC)I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai

Tên tiếng Anh: Future Entrepreneurs Club

Tên viết tắt: FEC

Slogan: FEC - Kết nối đam mê, chung tay khởi nghiệp

Ngày thành lập: 12/12/2013

Blog/website:https://www.facebook.com/FEC.VNU

Email: fec.ueb@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm:

Chủ nhiệm:

Nguyễn Anh Đức

SĐT: 0916122303

Email: beucr15987@gmail.com

Phó Chủ nhiệm:

Trần Mỹ Linh

SĐT: 01625357333

Email: tranmylinhh@gmail.com

Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai chia làm các ban sau:

- Ban Nội dung

- Ban Truyền thông - Đối ngoại

- Ban Tài chính - Nhân sự

III. NHIỆM VỤ

Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp tương lai - FEC được thành lập với mục đích phát triển kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp cũng như kỹ năng lãnh đạo thông qua các hoạt động mang tính chất nâng cao kỹ năng, các hội thảo và các dự án kinh doanh thực tế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018- 2019

- Hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức.

- Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn của các ban trong câu lạc bộ. Đặc biệt là Ban Truyền thông - Đối ngoại.

- Gắn kết thành viên câu lạc bộ thông quan những buổi chia sẻ và team building.

- Xây dựng và tổ chức được 1 sự kiện mang tính thường niên.

- Đưa hình ảnh của FEC đến với đông đảo các bạn sinh viên khối ngành kinh tế.

- Đặc biệt câu lạc bộ sẽ tập trung vào sinh hoạt chuyên môn và triển khai các dự án kinh doanh thực tế.