Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh (BA PLUS)I. THÔNG TIN CHUNG:

 • Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh BA PLUS
 • Tên tiếng Anh: Business Administration Plus Club
 • Tên viết tắt: BA+
 • Slogan: Vươn cao cùng BA Plus - Be Advanced with BA Plus
 • Ngày thành lập: 29/9/2011
 • Blog/Website: www.facebook.com/ueb.ba.plus
 • Email: ueb.ba.plus@gmail.com
            


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
:

Câu lạc bộ chia làm 4 ban để hoạt động:

 • Ban Nhân sự - Tài chính
 • Ban Chuyên môn
 • Ban Truyền thông
 • Ban Đối ngoại


Ban điều hành:

1.
Chủ nhiệm:

Trần Quang Luân
Email: luanquangtran@gmail.com
Điện thoại: 0988 362 388

2.

Phó chủ nhiệm phụ trách Nhân sự - Tài chính:

Dương Huệ Thu
Email: duonghuethuls@gmail.com
Điện thoại: 01666 253 780

3.

Phó chủ nhiệm phụ trách Chuyên môn:

Hoàng Thị Linh
Email: linhhoang2606@gmail.com
Điện thoại: 0963 216 397

4.

Phó chủ nhiệm phụ trách Truyền thông:

Vũ Thị Thu Thủy
Email: thuyvu9504@gmail.com

Điện thoại: 01672 684 025


5.

Phó chủ nhiệm phụ trách Đối ngoại

Nguyễn Thảo
Email: nguyenthaoqo96@gmail.com

Điện thoại: 0942 098 623

 
III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU:

1. Nhiệm vụ:

Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh BA PLUS là mái nhà chung của những sinh viên yêu thích và có niềm đam mê tìm hiểu những kiến thức quản trị kinh doanh, kinh tế hiện đại và rèn luyện, phát triển bản thân với những kỹ năng quản lý.

2. Mục tiêu:

Với phương châm hoạt động lấy thành viên làm gốc và động lực để phát triển, câu lạc bộ mang đến một môi trường sinh hoạt hiệu quả, cởi mở và sáng tạo, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng - phẩm chất và định hướng tư duy cho sinh viên.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU SẼ DIỄN RA TRONG NHIỆM KỲ 2014 - 2015:

 1. Tổ chức cuộc thi “ACEs - Ván cờ nhân sự 2016”
 2. Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng và sinh hoạt chuyên đề kinh tế hàng tháng.
 3. Hỗ trợ, kết hợp tổ chức những buổi hội thảo liên quan đến quản trị kinh doanh, kinh tế, kinh doanh.
 4. Tìm kiếm và tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu.
 5. Thành lập không gian sách quản trị kinh doanh trực tuyến.