Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh (BA PLUS)I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh BA PLUS

Tên tiếng Anh: Business Administration Plus Club

Tên viết tắt: BA+

Slogan: Vươn cao cùng BA Plus - Be Advanced with BA Plus

Ngày thành lập: 29/9/2011

Blog/Website: www.facebook.com/ueb.ba.plus

Email: ueb.ba.plus@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban điều hành:

Chủ nhiệm:

Nguyễn Hữu Dũng

Email: nguyenhuudung110498@gmail.com

Điện thoại: 0949 413 971

Phó chủ nhiệm phụ trách Nhân sự - Tài chính:

Nguyễn Linh Chi

Email: cheenguyen1211@gmail.com

Điện thoại: 0167 885 664

Phó chủ nhiệm phụ trách Chuyên môn:

Dương Thị Hương Giang

Email: duongthihuonggiang1798@gmail.com

Điện thoại: 0966 875 842

Phó chủ nhiệm phụ trách Truyền thông:

Cao Thị Bình

Email: caobinh250998@gmail.com

Điện thoại: 0167 234 4643

Phó chủ nhiệm phụ trách Đối ngoại

Cung Thị Lan Anh

Email: lananhcung123@gmail.com

Điện thoại: 0129 687 193

Quản lý câu lạc bộ:

Nguyễn Giang Sơn

Email: nguyengiangson16071998@gmail.com

Điện thoại: 0941 671 998

Câu lạc bộ chia làm 4 ban để hoạt động:

- Ban Nhân sự - Tài chính

- Ban Chuyên môn

- Ban Truyền thông

- Ban Đối ngoại

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU

1. Nhiệm vụ:

Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh BA PLUS là mái nhà chung của những sinh viên yêu thích và có niềm đam mê tìm hiểu những kiến thức quản trị kinh doanh, kinh tế hiện đại và rèn luyện, phát triển bản thân với những kỹ năng quản lý.

2. Mục tiêu:

Với phương châm hoạt động lấy thành viên làm gốc và động lực để phát triển, câu lạc bộ mang đến một môi trường sinh hoạt hiệu quả, cởi mở và sáng tạo, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng - phẩm chất và định hướng tư duy cho sinh viên.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

1. Tổ chức cuộc thi “Business Challenge 2018”

2. Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng và sinh hoạt chuyên đề kinh tế hàng tháng.

3. Hỗ trợ, kết hợp tổ chức những buổi hội thảo liên quan đến quản trị kinh doanh, kinh tế, kinh doanh.

4. Tìm kiếm và tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

5. Thực hiện các hoạt động kinh doanh.