Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Chứng khoán (SIC)I. THÔNG TIN CHUNG:
  • Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Chứng khoán
  • Tên tiếng Anh: Securities Investment Club
  • Tên viết tắt: SIC-UEB
  • Slogan: Together we make the difference
  • Blog/website: Click

  • Ngày thành lập: 15/012/2014
  • Email: Sic.ueb@gmail.comII. CƠ CẤU TỔ CHỨC
:


Câu lạc bộ Chứng khoán được tổ chức hoạt động như sau :

Ban chủ nhiệm:                          

Chủ nhiệm:

Nguyễn Văn Qúy

SĐT: 0988627823

Phó chủ nhiệm:

Lê Bá Khánh Linh

SĐT: 01646061821


III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU:

1. Nhiệm vụ:
- Tạo ra một sân chơi lành mạnh để sinh viên có thể cùng nhau trao đổi các cơ hội đầu tư tài chính cũng như vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Việc vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào thực tiễn không chỉ là cách để cho các thành viên có thể hiểu hơn những gì mình đã được học mà còn giúp tạo được những lợi thế nhất định khi ra trường và đi làm.
- Câu lạc bộ Chứng khoán còn là nơi giúp các thành viên được trao đổi thông tin về nền kinh tế trong nước và thế giới cũng như thực hiện các thử thách đầu tư. Trao đổi kinh nghiệm giữa những nhà đầu tư với những sinh viên có mong muốn, nguyện vọng đầu tư vào thị trường chứng khoán.
- Tạo ra các cơ hội việc làm giữa thành viên và các đối tác của câu lạc bộ.
- Xây dựng và phát triển Qũy VNUInvest để không chỉ tạo cơ hội thực tiễn đầu tư cho các thành viên xuất sắc mà còn mang tính gây dựng hình ảnh cho SIC.

2. Mục tiêu:


Trong năm học 2015-2016, SIC hướng tới mục tiêu:
- Xây dựng đội ngũ thành viên thực sự kinh nghiệm, được thử thách và trải nghiệm qua các cơ hội đầu tư.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bền vững.
- Xây dựng thành công “Lớp học Chứng khoán” và cuộc thi “Đầu tư” cho các học viên tham gia. Bên cạnh đó còn tổ chức các buổi chia sẻ giữa các khách mời với thành viên câu lạc bộ cũng như sinh viên ĐHKT.
- Tiếp tục tạo ra những đội ngũ kế cận, đủ sức điều hành Qũy đầu tư VNUInvest.
- Tạo ra các cơ hội việc làm phù hợp cho thành viên câu lạc bộ. Trong năm qua, một số thành viên câu lạc bộ đã được giới thiệu thực tập, làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
- Tiếp tục thực hiện các chương trình mang tính hợp tác với các câu lạc bộ về chứng khoán trên địa bàn thành phố như: Câu lạc bộ Chứng khoán HVTC…