Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Truyền thông (MCC)I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Truyền thông

Tên tiếng Anh: Media and Communication Club

Tên viết tắt: MCC

Slogan: Sẵn sàng vươn cao!

Ngày thành lập: 29/8/2009

Facebook: https://www.facebook.com/pg/MCC.UEB/posts/

Email: mcc.ueb.vnu@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm:

Chủ nhiệm:

Phạm Minh Hoài

SĐT: 01653767887

Email: hoaiminhk60kt@gmail.com

Trưởng ban đối ngoại:

Nguyễn Minh Quân

SĐT: 01256075 913

Email: minhquanhn23@gmail.com

Câu lạc bộ hơn 40 thành viên chia làm 4 ban:

- Ban Nội dung

- Ban Kỹ thuật

- Ban Đối ngoại

- Ban Nhân sự - Sự kiện

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU
- Là kênh truyền thông chính thức của Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
- Là Câu lạc bộ chuyên môn về truyền thông và tổ chức sự kiện
- Thông qua các hoạt động, nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN
- Ngày hội đổi đồ Mottainai (2013)
- Cuộc thi ảnh: U-pose contest (2013)
- Triển lãm và trải nghiệm “Bao cấp - Xếp hàng về quá khứ” Dự án “Hà Nội - Tôi kể bạn nghe” (2015)
- Ngày hội việc làm Kinh tế - UEB Job fair (2018)
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019
- Xây dựng, phát triển quy mô câu lạc bộ trong và ngoài trường
- Tổ chức nhiều hoạt động ỹ nghĩa, có quy mô và chất lượng để xây dựng thương hiệu của Câu lạc bộ.